Endringar i statsbudsjettet for 1994 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 2755 Helsetenesta i kommunane (takster for leger, fysioterapeuter og psykologer)

St.prp. nr. 58, innst. S. nr. 195 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 195 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994