Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2007

Innst. S. nr. 187 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.04.2009 Innst. S. nr. 187 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Overenskomster med fremmede makter i 2007 er behandlet av Stortinget og vedlagt protokolen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2009