Endring av lov av 19. juni 1947 nr. 5 om immunitet og privilegium for internasjonale organisasjoner m.m.

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 41 for 1993-94, beslutning. O. nr. 41 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1994 Innst. O. nr. 32 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1994

   Behandlet i Odelstinget: 05.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.05.1994