Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 26. november 1996: Stortinget ber Regjeringa fremme forslag til endring i trygde- og skattelovgivningen som sikrer at aksjeutbytte blir skattelagt fullt ut for alle skatteytere uten godtgjørelse, at gevinster av aksjesalg skattelegges fullt ut uten regulering av inngangsverdi med skattelagt kapital (RISK), at renteinntekter for privatpersoner inngår i beregningsgrunnlaget for personinntekt og at aksjeutbytte, aksjegevinster og renteinntekter inngår i grunnlaget for trygdeavgift med mellomsats.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet