Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 36, innst. S. nr. 138 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. S. nr. 138 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994