Lov om endringer i naturskadeforsikringsloven og naturskadeloven

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 39 for 1993-94, beslutning. O. nr. 39 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. O. nr. 31 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1994

   Behandlet i Odelstinget: 28.04.1994

   Behandlet i Lagtinget: 05.05.1994