Pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet