Forslag fra stortingsrepresentant Tore A. Liltved på vegne av Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 1996: Stortinget ber Regjeringen om å bidra til at det ved fremtidig implementering av direktiver blir sikret at alle hovedorganisasjoner samt eventuelle særlig berørte fagorganisasjoner trekkes med i implementeringsarbeidet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt