Lov om gjennomføring i norsk rett av De forente najoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette en internasjonal domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 49 for 1993-94, beslutning. O. nr. 49 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. O. nr. 42 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994