Kommuneøkonomien 1995 m.v.

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 196 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1994 Innst. S. nr. 196 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994