Avvikling av Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger ( IFBO)

St.meld. nr. 29, innst. S. nr. 165 for 1993-94 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. S. nr. 165 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994