Satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 258 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å delta i en bestutning i EØS-komiteen om å innlemme i EØS-avtalen EUs satellittnavigasjonsprogrammer GAlileo og EGNOS. Beslutningen vil innebære økonomiske forpliktelser for Norge for perioden 2008-2013 med en samlet ramme på 68,9 millioner Euro.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009