Forskuttering av finansiering av tysk andel av videreutvikling av kommando- og våpenkontrollsystem for ubåter

St.prp. nr. 26, innst. S. nr. 110 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1994 Innst. S. nr. 110 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.04.1994