Handelsministerens redegjørelse om status i arbeidet med tilleggsprotokoller til EØS-avtalen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra handelsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet