Representantforslag om avvikling av Aker Holding AS

Dokument nr. 8:82 (2008-2009), Innst. S. nr. 338 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 338 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om avvikling av Aker Holding AS slik at staten blir direkte aksjonær i Aker Solutions ASA. Stortingets flertall, bestående av AP, SV og SP, vedtok å avvise forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009