Utenriksministerens redegjørelse om globale konflikt- og utviklingsspørsmål som folkevandringsproblemer, internasjonal befolkningsutvikling m.v.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet