Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Fatland på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 26. november 1996: Regjeringen bes utrede fremtidige prinsipper for behandling av søknader om større varmekraftkonsesjoner. Det legges vekt på å unngå habilitetskonflikter i forvaltningsprosessen. Regjeringen bes videre vurdere de forvaltnings- og prosedyremessige spørsmål som vil kunne melde seg i forhold til mulige fremtidige klimaavtaler. Regjeringens utredning og vurdering forelegges Stortinget på en hensiktsmessig måte.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet