Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Samferdselsdepartementet ( trenings- og kompetansesenter for sivil luftfart) (flytting av reisvegferjesambandet Mortavik - Skudeneshavn til Randaberg - Skudeneshavn)

St.prp. nr. 29, innst. S. nr. 120 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.04.1994 Innst. S. nr. 120 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1994