Kapitalutvidelse i Norsk Hydro a.s.

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 129 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1994 Innst. S. nr. 129 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1994