Forslag fra Odelstingets møte 26. november 1996: Ved bygging av varmekraftverk med ytelse over 50 MW, bør konsesjon ikke gis før saken har vært forelagt Stortinget for en prinsippavklaring.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt