Hatkriminalitet på grunnlag av "annen status" gis det samme lovmessige vern som annen hatkriminalitet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet