Representantforslag om å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon

Dokument nr. 8:110 (2008-2009)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagrun Eriksen, Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet