Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1994 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse med en logistikk-bataljon i FNs beskyttelsesstyrke i Bosnia-Hercegovina ( UNPROFOR Bosnia-Hercegovina Command)

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 139 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. S. nr. 139 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994