Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om ny § 13 a, 3. ledd, i Stortingets forretningsorden: Saker som er behandlet eller brakt fram i konsultasjonsorganet, skal legges fram for Stortinget i møte når minst fire medlemmer av utenrikskomiteen krever det.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i Stortingets presidentskap

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet