Riksrevisjonen sender 28. april 1994 forslag til instruks for Riksrevisjonens kontroll med/revisjon av stiftelser organisert etter lov om stiftelser m.m. av 23. mai 1980 nr. 11 ( stiftelsesloven)

Innst. S. nr. 173 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 173 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1994