Utdanningslinja

St.meld. nr. 44 (2008-2009), Innst. 192 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 192 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har hatt en inngående drøfting stortingsmeldingen "Utdanningslinja" som gjelder hele feltet av utdanningsspørsmål, bl.a. frafall i videregående opplæring og økt tilstrømming av studenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2010