Lov om folkeavstemning over spørsmålet om Norge bør bli medlem av Den europeiske union

Ot.prp. nr. 79, innst. O. nr. 69, besl. O. nr. 74 for 1993-94, beslutning. O. nr. 74 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. O. nr. 69 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1994