Skiping av eit nasjonalt fotomuseum

St.prp. nr. 56, innst. S. nr. 169 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 169 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1994