Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. S. nr. 371 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 371 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009