Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen foreslå de nødvendige lovendringer slik at private meierier kan etableres uavhengig av den nye markedsordningen for melk.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet