Inngåelse av nye gassalgskontrakter

St.prp. nr. 54, innst. S. nr. 204 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.06.1994 Innst. S. nr. 204 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994