Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian, Arild Lund, Børre Rønningen og Odd Holten om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Dokument nr. 8:55, innst. O. nr. 66, besl. O. nr. 75 for 1993-94

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arild Lund, Børre Rønningen, Eva Lian, Odd Holten Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. O. nr. 66 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1994