Meddelelse fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm, på vegne av stortingsrepresentantene Erling Folkvord, Edvard Grimstad, Odd Holten, Magnar Sortåsløkken og seg selv, i Stortingets møte 10. juni 1994, om at han trekker tilbake forslag om å foreta en oppløsning av Fredrikstad kommune med sikte på å etablere samme inndeling av kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy som før sammenslåingen 1. januar 1994

Innst. S. nr. 203 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.1994 Innst. S. nr. 203 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994