Forslag fra stortingsrepresentant Anneliese Dørum om at det gis billighetserstatning til husstander som må flytte fra egen bolig på Gardermoen i forbindelse med utbygging av ny hovedflyplass

Dokument nr. 8:65 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anneliese Dørum

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet