Lov om endringer i lov av 24. mars 1972 nr. 11 om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp m.m. ( angrefristloven) ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 80 for 1991-92, innst. O. nr. 19, besl. O. nr. 15 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.11.1992 Innst. O. nr. 19 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992