Organisering av det offentlige tilsynet med finansnæringen ( Kredittilsynet og tilsynsorganene)

St.meld. nr. 48, innst. S. nr. 246 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.09.1992 Innst. S. nr. 246 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.10.1992