Norges oppfølging av Nordsjødeklarasjonene

St.meld. nr. 64 for 1991-92, innst. S. nr. 162 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.05.1993 Innst. S. nr. 162 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1993