Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Wenche Frogn Sellæg og Thorhild Widvey om utprøving av nytt finansieringssystem for helsetjenester

Dokument nr. 8:40 for 1991-92, innst. S. nr. 38 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kaci Kullmann Five, Thorhild Widvey, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.11.1992 Innst. S. nr. 38 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1992