Lov om endringer i luftfartslovgivningen som følge av EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 74 for 1991-92, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 7 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. O. nr. 10 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 30.10.1992

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1992