Nye rammevilkår for GIEK

St.prp. nr. 64, innst. S. nr. 179 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (vedlegg NOU 1990:31) Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. S. nr. 179 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1993