Tiltak for rusmiddelmisbrukere

St.meld. nr. 69 for 1991-92, innst. S. nr. 122 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.03.1993 Innst. S. nr. 122 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1993