Innføring av næringsbidrag til vernepliktige selvstendig næringsdrivende og særskilt økonomisk hjelp til vernepliktige under repetisjons- og heimevernsøvinger

St.prp. nr. 119 for 1991-92, innst. S. nr. 48 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1992 Innst. S. nr. 48 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1992