Lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret

St.meld. nr. 38 for 1991-92, innst. S. nr. 13 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.10.1992 Innst. S. nr. 13 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1992