Lov om endringer i lov om offentlighet i forvaltningen

Ot.prp. nr. 100 for 1991-92, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 44 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. O. nr. 37 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992