Overhalla kommune sender skriv datert 13. desember 1996 med uttalelse fra formannskapet om Skattedirektoratets innstilling vedrørende forslag om at studentene må melde flytting til kommunene hvor de studerer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.