Idretten. Folkebevegelse og folkeforlystelse

St.meld. nr. 41 for 1991-92, innst. S. nr. 28 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen ( Idrettsmeldingen) Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. S. nr. 28 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1992