Forslag fra V: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere samværsregelen, i henhold til barnevernslovens §4.19 om samværsrett, med sikte på en lovendring for å styrke barns rett til samvær med biologisk familie."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet