Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Nyberget, Oscar D. Hillgaar og Jens Marcussen om å etablere like vilkår for produksjon av proteinkonsentrat basert på organiske biprodukter

Dokument nr. 8:46 for 1991-92, innst. S. nr. 27 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Marcussen, Oscar D. Hillgaar, Terje Nyberget Saken er behandlet i landbrukskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. S. nr. 27 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1992