Erstatningsoppgjør etter furunkulosesmitte i oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag

St.prp. nr. 123 for 1991-92, innst. S. nr. 3 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.10.1992 Innst. S. nr. 3 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.10.1992