Garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i UNI Storebrand AS under offentlig administrasjon

St.prp. nr. 126 for 1991-92, innst. S. nr. 7 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.10.1992 Innst. S. nr. 7 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.10.1992